1993 Yýlýnda inþaat sektöründe faaliyetlerine baþlayan þirketimiz, “Önce Güven” ilkesi ve þirket ortaklarýndan Halil DAL'ýn yarým asýrlýk bilgi birikimi ve tecrübesiyle hýzla büyümüþ, kooperatif inþaatýnda Antalya' da söz sahibi olmuþtur.

Ayrýca Korkuteli'nde bulunan kompost fabrikamýz ile tarým sektöründe de faaliyet göstermekteyiz.

Ortaðý oldugumuz Akýn-Dal A.?. ye ait bulunan Antalya Lara bölgesindeki 5 yýldýzlý Grand Hotel Adonis ile turizmle yakýndan ilgilidir.


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ozdal/public_html/index.php on line 125
Adres :Tahlpazar Mahallesi  Adnan Menderes Bulvar .Emel 2 ihan No:3/Kat:3 Daire:17 07040 Muratpaa/ANTALYA
Tel : 0 242 248 49 99 - 243 60 73 Fax : 0 242 248 11 71
Korkuteli İrtibat Tel : 0 242 643 1411 Fax : 0242 643 14 71
E-Mail : info@ozdalinsaat.com
zdal naat Turizm Nak. Tekstil Tarm Tic. San. Ltd. ti Tasarım - Programlama : Meatu Reklam ve Internet Hizmetleri